Σπίτι » Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλους τους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένων των οικοδεσποτών, των αιτούντων, των συνεργατών, των φοιτητών ή / και των πελατών (των χρηστών), στα προγράμματα και υπηρεσίες homestay (πρόγραμμα), που προσφέρονται από τον οργανισμό IHA-International Homestay και / ή VHA - Vancouver Homestay Agency Inc, (ο οργανισμός).

Όλοι οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν και να κατανοήσουν τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, αποποιήσεις ευθυνών, οδηγίες, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που περιγράφονται εδώ στον ιστότοπο, τις σελίδες, τις δημοσιεύσεις και τις αιτήσεις συμμετοχής.

Ο χρήστης κατανοεί ότι ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων όλων των εταιρικών υπηρεσιών, των στελεχών, των εργαζομένων και των ιστότοπων, ενεργεί ως ανεξάρτητοι πράκτορες που ΔΕΝ εγγυώνται την ποιότητα της σχέσης μεταξύ του φοιτητή homestay και της οικογένειας υποδοχής και μεταξύ φοιτητή και εκπαιδευτικού ιδρύματος ή άλλου σχέσεις για αυτό το θέμα. Ο οργανισμός δεν μετριάζει, αλλά βοηθά μόνο με την αντικατάσταση και την επανεξαγωγή των homestays.

Ο χρήστης αναλαμβάνει οποιονδήποτε και όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα και συμφωνεί να αποδεσμεύσει το πρακτορείο αβλαβές, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιδιοκτητών, των ενδιαφερομένων, των στελεχών, των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων και των εκπροσώπων τους από κάθε ευθύνη ή / και αξίωση για τραυματισμούς, / ή ζημιές.

Εάν ο χρήστης συμμετέχει στο πρόγραμμα ότι πρέπει να αγοράσει τη δική του ασφάλιση κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένου του ταξιδιού, της ευθύνης, της ζωής, της ιατρικής, της έκτακτης ανάγκης, της βλάβης, του σπιτιού, του οχήματος ή / και άλλου, τυχόν αξιώσεις, τραυματισμοί, ζημίες ή / και απώλειες. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστικό σας μεσίτη, ταξιδιωτικό πράκτορα ή πάροχο ασφάλισης για περισσότερες επιλογές ασφάλισης πληροφοριών.

Ο οργανισμός ΔΕΝ αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν τραυματισμούς, απώλειες, ζημίες, προβλήματα ή ατυχήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στο πρόγραμμα ή / και τη χρήση των υπηρεσιών ή προσφορών του προγράμματος. Ο χρήστης περαιτέρω κατανοεί ότι οι ενέργειες που λαμβάνουν χώρα μεταξύ των χρηστών δεν θα τιμωρούνται από τον οργανισμό ούτε κρατώ τον οργανισμό υπεύθυνο για τις ενέργειές τους για οποιονδήποτε λόγο.