Σπίτι » Είναι γνωστό αυτό το πρακτορείο homestay από το 2007

Είναι γνωστό αυτό το πρακτορείο homestay από το 2007

Από τις αρχές του 2007 γνωρίζω ανθρώπους που φιλοξενούν διεθνείς φοιτητές μέσω του Ehab στο VHA Homestay Agency. Ο οργανισμός είναι καλά σεβαστός γιατί η Ehab είναι ένας αφοσιωμένος επαγγελματίας που λαμβάνει προσωπική υπερηφάνεια για να διασφαλίσει ότι τόσο οι οικογένειες υποδοχής όσο και οι διεθνείς φοιτητές είναι ευχαριστημένοι και οι ανάγκες οικίας τους πληρούνται. Υποστηρίζω την Ehab και τις υπηρεσίες πρακτορείων που παρέχει η εταιρεία της.