บ้าน » รู้จักหน่วยงานโฮมสเตย์ตั้งแต่ปี 2007

รู้จักหน่วยงานโฮมสเตย์ตั้งแต่ปี 2007

ตั้งแต่ต้นปี 2007 ฉันได้รู้จักผู้ที่ให้บริการนักเรียนต่างชาติผ่าน Ehab ที่ VHA Homestay Agency หน่วยงานได้รับความนับถือเนื่องจาก Ehab เป็นมืออาชีพที่อุทิศตนเพื่อความมั่นใจว่าครอบครัวเจ้าบ้านและนักเรียนต่างชาติมีความสุขและความต้องการของโฮมสเตย์เป็นจริง ฉันขอยืนยัน Ehab และหน่วยงานที่ บริษัท ของเขาให้ไว้