แวนคูเวอร์

ที่พักแบบโฮมสเตย์ใน Vancouver BC Canada

แวนคูเวอร์โฮมสเตย์ IHA ภูมิใจที่จะนำเสนอรายชื่อครอบครัวที่เป็นเจ้าภาพสำหรับพื้นที่แวนคูเวอร์สั้น ๆ

รหัส #ภาพถ่ายโฮมสเตย์ในไปรษณีย์ / Zip
18942แวนคูเวอร์V5R4A3
19624แวนคูเวอร์V5W3E6
19554แวนคูเวอร์V5X1R5
19493แวนคูเวอร์ตอนเหนือV7M3M3
19366แวนคูเวอร์ตอนเหนือV7P1N2
19338แวนคูเวอร์V5V3R9
19327แวนคูเวอร์V5N2P3
19307แวนคูเวอร์V3L0C2
19287แวนคูเวอร์V5R2K6
19285แวนคูเวอร์V5W2G9
สำหรับการค้นหาขั้นสูงแบบขยาย

.

ครอบครัวชาวแวนคูเวอร์ทุกครอบครัวที่ระบุไว้ข้างต้นขึ้นอยู่กับความพร้อมในห้องพัก แอปพลิเคชันสำหรับผู้เข้าร่วมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจับคู่