Bahay » Paano gumagana ang aming homestay placement?
homestay agency

Paano gumagana ang aming homestay placement?

Kapag ikaw o ang iyong kinatawan (ibig sabihin, iyong kamag-anak, paaralan, o ahente) ay nagsusumite ng isang online na homestay application, ang IHA ay magtatalaga ng lokal o pambansang kolehiyo na tagapag-ugnay. Siya o siya ay gagawa ng mga sumusunod:

   1. Gumagana sa iyong aplikasyon at harapin ang anumang mga alalahanin, mga tanong, at mga kagustuhan ng homestay na maaaring mayroon ka.
   2. Maghanda ng isang profile mo at ng iyong kahilingan at isumite ito upang mag-host ng mga pamilya sa nais na lokal na lugar. Pakitiyak na kumpleto ang iyong aplikasyon.
   3. Tulungan kang maghanap at maghanap ng angkop at pinaka-abot-kayang accommodation sa bahay na malapit sa paaralan o lugar ng trabaho kapag posible.
   4. Ihanda ang (mga) alok at i-email ito sa iyong inbox, mas mabuti kaysa sa isang mungkahi sa homestay para sa iyo na ihambing.

Mag-apply ngayonMaging guest homestay