Bahay » Sa wakas, masaya ang aking mga kliyente!

Sa wakas, masaya ang aking mga kliyente!

Ang aking mga kliyente ay interesado na malaman ang higit pa tungkol sa homestay at ESL na mga paaralan na nagtrabaho ako ay hindi nagbigay sa akin ng maraming impormasyon. Maraming mag-aaral ang dumating at hindi masaya sa pag-aayos ng homestay. Ang ilang mga pamilyang host ay hindi kahit na nagsasalita ng tamang Ingles sa tahanan o sa wikang banyaga sa bahay. Nakipag-ugnayan ako sa IHA, at tinulungan nila akong bigyan ng sapat na impormasyon sa aking mga kliyente at sa kanilang mga magulang nang maaga. Ang koordinator ko sa IHA ay kinuha ang panghuhula at pinababang mga reklamo mula sa aking mga kliyente. Naiintindihan ko na hindi ko mapapakinabangan ang bawat kliyente. Ako ay masaya na nagtatrabaho sa IHA homestay agency. Lubhang inirerekomenda ko sila sa mga konsultang pang-edukasyon tulad ng sa akin.