Bahay » Salamat sa iyong tulong

Salamat sa iyong tulong

Si Ehab, sa IHA, ay nakatulong sa akin na makahanap ng isang pamilyang homestay sa Seattle noong 2011 sa panahon ng pagpunta ko sa flight school. Siya ay napaka-propesyonal, at nadama ko na ang paghahanap ng pinakamagandang lugar para sa akin ay isang mataas na priyoridad para sa kanya. Salamat, Ehab!