homestay » tiến » Làm thế nào để vị trí homestay của chúng tôi làm việc?
đại lý homestay

Làm thế nào để vị trí homestay của chúng tôi làm việc?

Khi bạn hoặc đại diện của bạn (tức là người thân, trường học hoặc đại lý của bạn) gửi trực tuyến homestay ứng dụng, IHA sẽ chỉ định một điều phối viên homestay địa phương hoặc quốc gia. Cô ấy hoặc anh ấy sẽ làm như sau:

   1. Hoạt động với ứng dụng của bạn và giải quyết bất kỳ mối quan tâm, câu hỏi và sở thích nào của homestay mà bạn có thể có.
   2. Chuẩn bị một hồ sơ của bạn và yêu cầu của bạn và gửi nó cho gia đình chủ nhà trong khu vực địa phương mong muốn. Hãy đảm bảo rằng ứng dụng của bạn đã hoàn tất.
   3. Giúp bạn tìm kiếm và tìm một chỗ ở homestay phù hợp và giá cả phải chăng nhất gần trường học hoặc nơi làm việc khi có thể.
   4. Chuẩn bị (các) đề nghị và gửi email đến hộp thư đến của bạn, tốt nhất là nhiều hơn một đề xuất homestay để bạn so sánh.

Đăng Ký NgayTrở thành khách homestay