Nhà » Tìm được homestay nhanh!

Tìm được homestay nhanh!

Cảm ơn các bạn đã tìm kiếm nhà ở nhanh cho tôi. Tôi đã rất lo lắng khi bắt đầu bởi vì tôi không thể tìm được homestay một mình và homestays đã trả lời trên các trang web khác. Một số trang web hứa sẽ kết nối bạn với máy chủ nhưng một sự lãng phí thời gian. Rất nhiều gia đình không trả lời tôi, không trả lời câu hỏi của tôi, giữ tôi chờ đợi, và rất nhiều quảng cáo đã không có thật. Điều phối viên homestay của tôi đã nhanh chóng, có nhiều lựa chọn và cho phép tôi thông báo với chủ nhà và đặt câu hỏi. Thông tin thêm về gia đình và hình ảnh của tôi đã được đảm bảo với tôi. Ông cũng đã giúp tôi đặt chỗ ở tại nhà và đảm bảo nó trước khi tôi đến. Đó là một phần của tôi đối với tôi.