Nhà » Cuối cùng, khách hàng của tôi rất vui!

Cuối cùng, khách hàng của tôi rất vui!

Các khách hàng của tôi rất quan tâm đến việc biết thêm về các trường học ở nhà và trường ESL mà tôi làm việc không cung cấp cho tôi nhiều thông tin. Nhiều sinh viên đến và không hài lòng với sự sắp xếp của người bản xứ. Một số gia đình chủ nhà thậm chí còn không nói đúng tiếng Anh ở nhà hoặc ngoại ngữ ở nhà. Tôi liên lạc với IHA, và họ đã giúp tôi cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng và cha mẹ của họ trước. Điều phối viên của IHA đã phỏng đoán và giảm bớt các khiếu nại của khách hàng. Tôi hiểu rằng tôi không thể làm hài lòng từng khách hàng. Tôi rất vui khi làm việc với cơ quan homestay IHA. Tôi rất khuyên các bạn tư vấn giáo dục như tôi.