Nhà » Tôi tin tưởng và giới thiệu tổ chức homestay này

Tôi tin tưởng và giới thiệu tổ chức homestay này

Cơ quan nhà ở này rất chuyên nghiệp. Họ là những người chăm chỉ làm việc không mệt mỏi để ghép cặp sinh viên với các gia đình phải về nhà. Tôi đã biết Ehab và gia đình ông ta trong 5 năm và thậm chí còn tham gia như một người bản xứ tại gia đình mình. Tôi được chào đón đặc biệt, và tôi sẽ tin tưởng và giới thiệu các dịch vụ của tổ chức cho bất cứ học sinh hay gia đình nào.