Nhà » Cơ sở lưu trú này được biết đến kể từ năm 2007

Cơ sở lưu trú này được biết đến kể từ năm 2007

Kể từ đầu năm 2007 tôi đã biết những người lưu trữ sinh viên quốc tế thông qua Ehab tại Cơ quan Láng giềng VHA. Cơ quan này được tôn trọng bởi vì Ehab là một chuyên gia chuyên nghiệp có niềm tự hào cá nhân trong việc đảm bảo rằng cả gia đình chủ nhà và sinh viên quốc tế đều vui vẻ và nhu cầu nhà ở của họ được đáp ứng. Tôi xác nhận Ehab và cơ quan dịch vụ mà công ty của ông cung cấp.