homestay » Khách » Cảm ơn bạn đã giúp đỡ của bạn

Cảm ơn bạn đã giúp đỡ của bạn

Ehab, tại IHA, đã giúp tôi tìm một gia đình homestay ở Seattle ở 2011 trong thời gian tôi đi học bay. Anh ấy rất chuyên nghiệp, và tôi cảm thấy việc tìm nơi tốt nhất cho tôi là ưu tiên hàng đầu của anh ấy. Cảm ơn, Ehab!