Nhà » Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn

Cảm ơn sự giúp đỡ của bạn

Ehab, tại IHA, đã giúp tôi tìm một gia đình người bản xứ ở Seattle vào năm 2011 trong thời gian tôi lên đường bay. Anh ấy rất chuyên nghiệp, và tôi cảm thấy rằng việc tìm kiếm nơi tốt nhất cho tôi là một ưu tiên cao cho anh ta. Cảm ơn, Ehab!